Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable a673: Názor na Evropské společenství

Literal Question

Hodně se hovoří o tom, co mají jednotlivé státy Evropského společenství společného a co každý z nich odlišuje.  Které mínění je blíže Vašemu vlastnímu názoru, první nebo druhé?  

A) Někteří lidé říkají: Jestliže členské státy Evropského společenství by skutečně měly být sjednoceny, znamenalo by to konec jejich národní, historické a kulturní identity. Doplatily by na to i jejich národní ekonomické zájmy.  

B) Jiní říkají: Pouze skutečně sjednocená Evropa může chránit národní, historické a kulturní identity svých států a jejich národní ekonomické zájmy před náporem supermocností.

Values Categories N
1 konec národní identity 120
 5.7%
2 67
 3.2%
3 137
 6.5%
4 272
 12.9%
5 369
 17.6%
6 431
 20.5%
7 ochrana národní identity 480
 22.8%
9 neví 226
 10.8%
8 MV 7
Sysmiss 3729

Summary Statistics

Valid cases 2102
Missing cases 3736
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.