Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable q712b_08: Názory na EU: Ztráta národní identity a kultury

Literal Question

Někteří lidé mohou mít určité obavy v souvislosti s budováním Evropské unie. Nyní Vám přečtu několik věcí, jichž se lidé, jak sami říkají, obávají. U každé z nich mi řekněte, jestli ve Vás - osobně – v současné době obavy vzbuzuje:  

Ztráta národní identity a kultury

Values Categories N
1 značné obavy 236
 13.4%
2 2 178
 10.1%
3 3 223
 12.6%
4 4 193
 10.9%
5 5 206
 11.7%
6 6 110
 6.2%
7 7 148
 8.4%
8 8 181
 10.3%
9 9 90
 5.1%
10 vůbec žádné obavy 200
 11.3%
88 neví 43
99 neodpověděl(a) 13

Summary Statistics

Valid cases 1765
Missing cases 4073
Minimum 1.0
Maximum 10.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.