Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable q711b_08: Názory na EU: Ztráta sociálních jistot

Literal Question

Někteří lidé mohou mít určité obavy v souvislosti s budováním Evropské unie. Nyní Vám přečtu několik věcí, jichž se lidé, jak sami říkají, obávají. U každé z nich mi řekněte, jestli ve Vás - osobně – v současné době obavy vzbuzuje:  

Ztráta sociálních jistot

Values Categories N
1 značné obavy 351
 19.9%
2 2 191
 10.8%
3 3 210
 11.9%
4 4 178
 10.1%
5 5 216
 12.2%
6 6 92
 5.2%
7 7 138
 7.8%
8 8 156
 8.8%
9 9 80
 4.5%
10 vůbec žádné obavy 152
 8.6%
88 neví 44
99 neodpověděl(a) 13

Summary Statistics

Valid cases 1764
Missing cases 4074
Minimum 1.0
Maximum 10.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.