Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable q714b_08: Názory na EU: Ztráta vlivu České republiky ve světě

Literal Question

Někteří lidé mohou mít určité obavy v souvislosti s budováním Evropské unie. Nyní Vám přečtu několik věcí, jichž se lidé, jak sami říkají, obávají. U každé z nich mi řekněte, jestli ve Vás - osobně – v současné době obavy vzbuzuje:  

Ztráta vlivu České republiky ve světě

Values Categories N
1 značné obavy 218
 12.5%
2 2 159
 9.1%
3 3 211
 12.1%
4 4 166
 9.5%
5 5 264
 15.2%
6 6 145
 8.3%
7 7 136
 7.8%
8 8 170
 9.8%
9 9 86
 4.9%
10 vůbec žádné obavy 184
 10.6%
88 neví 64
99 neodpověděl(a) 18

Summary Statistics

Valid cases 1739
Missing cases 4099
Minimum 1.0
Maximum 10.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.