Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable q715b_08: Názory na EU: Úbytek pracovních příležitostí v České republice

Literal Question

Někteří lidé mohou mít určité obavy v souvislosti s budováním Evropské unie. Nyní Vám přečtu několik věcí, jichž se lidé, jak sami říkají, obávají. U každé z nich mi řekněte, jestli ve Vás - osobně – v současné době obavy vzbuzuje:  

Úbytek pracovních příležitostí v České republice

Values Categories N
1 značné obavy 267
 15.3%
2 2 212
 12.1%
3 3 239
 13.7%
4 4 174
 9.9%
5 5 245
 14.0%
6 6 112
 6.4%
7 7 128
 7.3%
8 8 136
 7.8%
9 9 87
 5.0%
10 vůbec žádné obavy 150
 8.6%
88 neví 52
99 neodpověděl(a) 19

Summary Statistics

Valid cases 1750
Missing cases 4088
Minimum 1.0
Maximum 10.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.