Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s124_08: Partner respondenta odkázán (odkázaná) jen na sociální dávky

Literal Question

A Váš (Vaše) manžel(ka)/partner(ka)  byl(a) někdy v posledních pěti letech odkázán (odkázaná) jen na sociální dávky?

Values Categories N
1 Ano 71
 7.2%
2 Ne 910
 92.8%
7 Nehodí se 808
8 Neví 6
9 Bez odpovědi 26
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 981
Missing cases 4857
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.