Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s122_08: Partner respondenta v posledních 5 letech nezaměstnaný

Literal Question

A Váš (Vaše) manžel(ka)/partner(ka): byl(a) někdy v posledních pěti letech na více než 3 po sobě jdoucí měsíce nezaměstnaný(á)?

Values Categories N
1 Ano 101
 10.3%
2 Ne 878
 89.7%
7 Nehodí se 808
8 Neví 5
9 Bez odpovědi 29
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 979
Missing cases 4859
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.