Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s117_10J_08: Partner/ka,manžel/ka:  jiné zaměstnání

Literal Question

jiné zaměstnání

Values Categories N
MD 1
 4.3%
Mateřská dovolená 1
 4.3%
Má pouze příležitosnou práci, momentálně je nemocen, někdy pomáhá v obchodě 1
 4.3%
mateřská 2
 8.7%
mateřská dovolená 8
 34.8%
mateřská péče 1
 4.3%
md 1
 4.3%
na mateřské 1
 4.3%
na mateřské dovolené 1
 4.3%
pomáhá mi v hospodě 1
 4.3%
rentiér,bývalý horník 1
 4.3%
rodičovská dovolená 2
 8.7%
v důchodu 1
 4.3%
zemřel 1
 4.3%

Summary Statistics

Valid cases 23
Missing cases 0
This variable is alphanumeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.