Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s116_08: Partner/ka,manžel/ka: nejvyšší vzdělání

Literal Question

Jakého nejvyššího stupně vzdělání dosáhl(a) Vaše manželka/partnerka (Váš manžel/partner)?

Values Categories N
0 Bez vzdělání 5
 0.5%
1 Neúplné základní vzdělání (dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ 11
 1.1%
2 Základní vzdělání (dokončena ZŠ, dokončena 1. část víceletý 58
 5.8%
3 Základní vzdělání (dokončena SZŠ, ZZŠ, učební obory s uprav 12
 1.2%
4 Středoškolské vzdělání s maturitou (Učiliště) 134
 13.4%
5 Středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ, gymnázia) 245
 24.5%
6 Středoškolské vzdělání - Konzervatoře 2
 0.2%
7 Středoškolské vzdělání bez maturity (Učiliště zakončeno pou 340
 33.9%
8 Středoškolské vzdělání bez maturity (SŠ zakončeny pouze záv 38
 3.8%
9 Absolventi SŠ s maturitou po níž následovalo další studium 28
 2.8%
10 Absolventi SŠ bez maturity (závěrečná zkouška) po níž násle 1
 0.1%
11 Vyšší odborné vzdělání (VOŠ - DiS., pomaturitním specializa 11
 1.1%
12 Vysokoškolské vzdělání s diplomem (Bc. BcA) 19
 1.9%
13 Vysokoškolské vzdělání s magisterským diplomem 93
 9.3%
14 Doktorský studijní program (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.) 5
 0.5%
77 Nehodí se 808
88 Neví 3
99 Bez odpovědi 8
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 1002
Missing cases 4836
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.