Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s120_08: Partner/ka,manžel/ka: poslední zaměstnání - dohled nad prací jiných zaměstnanců

Literal Question

Je (byl) součástí jeho (její) pracovní náplně dohled nad prací jiných zaměstnanců?

Values Categories N
1 Ano 143
 18.1%
2 Ne 648
 81.9%
7 Nehodí se 933
8 Neví 13
9 Bez odpovědi 84
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 791
Missing cases 5047
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.