Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s120a_08: Partner/ka,manžel/ka: poslední zaměstnání- na kolik zaměstnanců takto dohlíží (dohlížel/a)?

Literal Question

Na kolik zaměstnanců takto dohlíží (dohlížel/a)?

Values Categories N
1 1-9 84
 61.8%
2 10-24 30
 22.1%
3 25 a více 22
 16.2%
7 Nehodí se 1678
8 Neví 6
9 Bez odpovědi 1
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 136
Missing cases 5702
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.