Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s119_08: Partner/ka,manžel/ka: poslední zaměstnání - počet zaměstnanců

Literal Question

Kolik zaměstnanců má (měl/a)?

Values Categories N
1 Žádné 46
 68.7%
2 1-9 18
 26.9%
3 10-24 2
 3.0%
4 25 a více 1
 1.5%
7 Nehodí se 1751
8 Neví 1
9 Bez odpovědi 2
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 67
Missing cases 5771
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.