Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s118_001: Partner/ka,manžel/ka: poslední zaměstnání - pracovní pozice

Literal Question

Jaká je (byla)  pracovní pozice nebo pracovní zařazení Vaší partnerky (Vašeho partnera) v jejím (jeho) hlavním zaměstnání?

Summary Statistics

Valid cases 0
Missing cases 0
This variable is alphanumeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.