Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s117_08: Partner/ka,manžel/ka: v současné době placené zaměstnání

Literal Question

Má Váš (Vaše) manžel(ka)/partner(ka) v současné době placené zaměstnání, nebo ne?

Values Categories N
1 30 nebo více hodin týdně 589
 59.5%
2 Méně než 30 hodin týdně 15
 1.5%
3 Osoba samostatně výdělečně činná (samostatný podnikatel) 59
 6.0%
4 Vojenská služba 0
 0.0%
5 V důchodu/penzi 218
 22.0%
6 Žena v domácnosti bez jiného zaměstnání 37
 3.7%
7 Student(ka) 11
 1.1%
8 Nezaměstnaný (nezaměstnaná) 17
 1.7%
9 V invalidním důchodu 19
 1.9%
10 Jiné, prosím upřesněte. Vypište: 25
 2.5%
77 Nehodí se 808
88 Neví 2
99 Bez odpovědi 21
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 990
Missing cases 4848
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.