Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s123_08: Respondent odkázán (odkázaná) jen na sociální dávky

Literal Question

Byl(a) jste někdy v posledních pěti letech odkázán (odkázaná) jen na sociální dávky?

Values Categories N
1 Ano 188
 10.5%
2 Ne 1600
 89.5%
8 Neví 6
9 Bez odpovědi 27
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 1788
Missing cases 4050
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.