Dataset: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variable s121_08: Respondent v posledních 5 letech nezaměstnaný

Literal Question

Byl(a) jste někdy v posledních pěti letech na více než 3 po sobě jdoucí měsíce nezaměstnaný (nezaměstnaná)?

Values Categories N
1 Ano 253
 14.1%
2 Ne 1537
 85.9%
8 Neví 2
9 Bez odpovědi 29
Sysmiss 4017

Summary Statistics

Valid cases 1790
Missing cases 4048
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.