Jeu de données: Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice 1999

Variable c2d68: Odvetvi -soc.postaveni 1968

Question littérale

Sociální postavení v roce 1968: odvětví

Valeurs Catégories N
1 Zemedel atd. 146
 8,8%
2 Hornictvi 56
 3,4%
3 Potrav.,pochut. 38
 2,3%
4 Textil, odevy 125
 7,5%
5 Drevo a nabytek 32
 1,9%
6 Vlaknina, papir 10
 0,6%
7 Vydavat,tisk 11
 0,7%
8 Chemicka vyroba 38
 2,3%
9 Kovovyroba 143
 8,6%
10 Stroje a pristr. 91
 5,5%
11 Elektro,optika 39
 2,3%
12 Doprav. prostr. 24
 1,4%
13 Vyrobni ostatni 33
 2,0%
14 Zasobov.elplvoda 21
 1,3%
15 Stavebnictvi 92
 5,5%
16 Maloobchod 66
 4,0%
17 Opravy  voz.+zb. 21
 1,3%
18 Komunal.sluzby 33
 2,0%
19 Velkoobchod 11
 0,7%
20 Pohost.,ubytov. 48
 2,9%
21 Doprava,skladov. 58
 3,5%
22 Cestov. kanc. 5
 0,3%
23 Spoje 30
 1,8%
24 Penezn.,pojist. 17
 1,0%
25 Poz,byty,nemov. 4
 0,2%
26 Vyzkum a vyvoj 15
 0,9%
27 Informatika 3
 0,2%
28 Sluzby  podnikum 22
 1,3%
29 Verejna sprava 39
 2,3%
30 Zdravot.soc.poj. 3
 0,2%
31 Armada, policie 46
 2,8%
32 Skolstvi 194
 11,7%
33 Zdravotnictvi 103
 6,2%
34 Socialni pece 5
 0,3%
35 Kultura 14
 0,8%
36 Sdel.pr.,media 5
 0,3%
37 Sport a rekreace 2
 0,1%
38 Bezpecn.sluzby 0
 0,0%
39 Spolec. organiz. 0
 0,0%
40 Ost.ver.sluzby 21
 1,3%
0 N\A 3080
97 Odmitl 0
98 Nevi 0

Statistiques sommaires

Cas valides 1664
Cas manquants 3080
Minimum 1.0
Maximum 40.0
Cette variable est numérique

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.