Datasett: Evropský výzkum hodnot - spojená data

Variabel s120a_08: Partner/ka,manžel/ka: poslední zaměstnání- na kolik zaměstnanců takto dohlíží (dohlížel/a)?

Spørsmålstekst

Na kolik zaměstnanců takto dohlíží (dohlížel/a)?

Verdiar Kategoriar N
1 1-9 84
 61,8%
2 10-24 30
 22,1%
3 25 a více 22
 16,2%
7 Nehodí se 1678
8 Neví 6
9 Bez odpovědi 1
Sysmiss 4017

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 136
Manglande tilfelle 5702
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.