Dataset: Sociologické aspekty lokální demokracie - výzkum místní samosprávy_Občané_ČR

Abstract

Sociologické aspekty lokální demokracie - výzkum místní samosprávy
V listopadu 1991 až lednu 1992 uskutečnilo STEM standardizované a formalizované rozhovory: 1183 zastupitelů, 135 starostů a 84 tajemníků ve 169 obcích ČR. Výběr lze považovat za reprezentativní z hlediska územního rozložení a velikosti obce. Jsou tedy k dispozici datové soubory zastupitelů, starostů a tajemníků ČR. Kromě toho ještě reprezentativní soubory občanů města Blatná a Český Krumlov. Datové soubory mají formát systémového souboru SPSSPC. Výzkum, podpořený grantem ČSAV, navazoval na mezinárodní srovnávací projekt Local Democracy and Innovation, podpořený Norskou výzkumnou radou pro aplikované sociální vědy (NORAS). Mezinárodní projekt zahrnul Slovensko, Polsko a Maďarsko.
Poznámky k dokumentaci:
U Zdenky Vajdové jsou v tiskové podobě anglické dotazníky použité ve všech čtyřech zemích, rovněž tak jednotlivé číselníky a kódové klíče zvlášť pro jednotlivé země a to členěné dle dotazníků, které byly předkládané  občanům, starostům, zastupitelům a tajemníkům.

Variable Groups

Full Title

Sociologické aspekty lokální demokracie - výzkum místní samosprávy_Občané_ČR

Subtitle

Lokální demokracie 1992

Identification Number

CSDA00053

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav (Československá akademie věd)

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Středisko empirických výzkumů STEM Sběr dat
Martin Vávra Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA Archivace dat a vytváření elektronického codebooku

Date of Production

1992

Place of Production

Březen 1991 - květen 1992, konkrétně v Československu v listopadu 1991 až lednu 1992.

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2010006

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Date of Distribution

2011-05-30

Version

první verze

Date: 2011-05-30

Type: 1. verze

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Československá akademie věd). Sociologické aspekty lokální demokracie - výzkum místní samosprávy_Občané_ČR [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00053

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
1991-11 1992-01

Country

Československá federativní republika  (ČSFR)

Geographic Coverage

území ČSFR

Geographic Unit

ČSFR

Unit of Analysis

jedinec

Universe

Cílová populace: Občané, zastupitelé, starostové a tajemníci  obcí v Česku, Slovensku, Maďarsku a Polsku.

Time Method

Cross sectional

Sampling Procedure

Záměrný výběr.
Výběr lze považovat za reprezentativní z hlediska územního rozložení a velikosti obce.
The initial design envisioned samples from three concentric circles of municipalities in order to reach the four groups of respondents. First, in each country there was to be an inner circle of two to five municipalities in which citizens, councilors, mayors, and chief administrative officers were to be interviewed. Then surrounding this there was to be a second somewhat larger circle with coverage of only the latter three groups. Finally, a third circle of 100 to 250 municipalities were to be selcted where only the mayor and the chief administrative officer were to be included.
Compromises had to be accepted on two levels. Internally, in each country, the size pattern is skewed, with a large proportion of small municipalities but containing only a tiny fraction of the total population. The middle and upper parts of the continuum, therefore, been "oversampled" in order to obtain a better representation of the type of municipalities whrein the greater part of pupulation resides.
The Hungarian data sets, moreover, differ in two ways: - the citizen sample is a nationally representative one, not one from a few selected cities. - With regard to the sample of councilors, one councilor has been selected from each of the municipalities of the outer circle rather than all the councilors of a smalller number of municipalities of a middle and inner circle.

Mode of Data Collection

Řízený rozhovor nad standardizovaným dotazníkem.

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník k výzkumu

Technická informace

Related Studies

Výzkum třídní a sociální struktury ČSSR 1978

Related Publications

Transformation of Political Parties in Small Czech Municipalities

Heřmanová, E., Vajdová, Z. 1991. "Transformation of Political Parties in Small Czech Municipalities". In: Péteri G.(ed) "Events and Changes. The First Steps of Local Transition in East-Central Europe". Local Democracy and Innovation Project Working Papers. Budapest, "Helyi democrácia és újítások" Alapítvány. s.140-146. ISBN 963 04 13353.

Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe

Baldersheim, H., Illner, M., Offerdal, A., Rose, L., Swianiewicz, P. (ed.). 1996. Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe. Boulder: Westview Press.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.