Dataset: Český a slovenský venkov

Abstract

Výzkum Český a slovenský venkov byl proveden na přelomu let 2001 a 2002 Českou zemědělskou univerzitou. Výzkum byl proveden standardizovaným rozhovorem, šlo o jednorázové šetření. Respondenti byli vybráni prostým náhodným výběrem  z české obce Řevničov a slovenské obce Alekšince. Celkově bylo sesbíráno 149 rozhovorů, 75 v České republice a 74 na Slovensku.

Variable Groups

Full Title

Český a slovenský venkov

Subtitle

plná verze

Parallel Title

Czech and Slovak country-side

Identification Number

CZU00002

Authoring Entity

Name Affiliation
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU v Praze
Vendula Pecková ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2010-12-06

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Interní grantová agentura PEF ČZU
MŠMT archivace dat LA09010

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Česká zemědělská univerzita Czech Academy of Sciences ČZU

Version

Date: 2011

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Český a slovenský venkov [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CZU00002

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2001 2002

Date of Collection

Start End Cycle
2001-12 2002-01

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Geographic Unit

obec

Unit of Analysis

jedinec ČR

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

Doktorandi katedry humanitních věd PEF ČZU  (ČZU)

Sampling Procedure

Prostým náhodným výběrem (náhodná procházka v obcích) bylo vybráno celkem 149 respondentů, 75 v ČR a 74 na Slovensku.

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor.

Type of Research Instrument

Standardizovaný rozhovor

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor

Weighting

Neváženo.

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník (česká verze)

Dotazník (slovenská verze)

Karty

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.