Dataset: Obrazy venkova

Abstract

Výzkum Obrazy venkova byl proveden Českou zemědělskou univerzitou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výzkum byl proveden standardizovaným rozhovorem, šlo o jednorázové šetření. Respondenti tvořili soubor, který strukturou podle pohlaví, věku, regionu a velikosti kategorie obce odpovídal celorepublikovému průměru. Celkově bylo dotázáno 1591 respondentů.

Variable Groups

Full Title

Obrazy venkova

Subtitle

plná verze

Parallel Title

Images of country-side

Identification Number

CZU00001

Authoring Entity

Name Affiliation
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU v Praze
Vendula Pecková ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2010-12-06

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 1J016/04-DPZ
MŠMT archivace dat LA09010

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Česká zemědělská univerzita Czech Academy of Sciences ČZU

Bibliographic Citation

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Obrazy venkova [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CZU00001

List of Keywords

Topic Classification

Vnímání venkova

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Geographic Unit

region

Unit of Analysis

jedinec ČR

Universe

Populace ČR starší 18 let.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

STEM, s.r.o.  (STEM)

Sampling Procedure

Podkladem pro stanovení kvót byl region, velikost obce, věk a pohlaví respondentů. Tazatelé tazatelské sítě STEM provedli celkem 1591 rozhovorů.

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor.

Type of Research Instrument

Standardizovaný rozhovor

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor v domácnosti

Weighting

Neváženo.

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.