Dataset: Bytová situace novomanželů - Česká republika 1997

Abstract

Reprezentativní dotazníkové šetření mladých snoubenců. Dotazník byl zaměřen na zjištění základních faktů o jejich bytové situaci před i po svatbě a o plánech do budoucna.  V rámci projektu Trh bydlení, jeho regionální diferenciace a sociální souvislosti byla provedena další dvě šetření:
Regionální rozdíly v cenách na trhu s bydlením (1996-1997)  - Šetření zaměřené na získání údajů o tržním nájemném, cenách bytů všech kategorií vlastnictví a cenách rodinných domů v regionech České republiky. Zdrojem informací byly inzeráty v inzertních periodikách a údaje zveřejňované realitními kancelářemi.  
Lidé na trhu bydlení (1996-1997) - Současně s výzkumem cen na trhu bydlení byla provedena telefonní anketa s lidmi, kteří v inzerátu uvedli telefonní číslo.  

Data z obou šetření jsou k dispozici v archivu.

Variable Groups

Full Title

Bytová situace novomanželů - Česká republika 1997

Identification Number

CSDA00082

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav AV ČR

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav AV ČR

Date of Production

1997

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Sociologický ústav AV ČR

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav AV ČR

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Bytová situace novomanželů - Česká republika 1997 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00082

Holdings Information

Dostupnost A - neomezená dostupnost

Location: Sociologický ústav AV

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Šetření probíhalo na 97 matričních úřadech v obcích všech velikostí z celé České republiky.

Unit of Analysis

dvojice

Universe

O vyplnění dotazníku byli požádáni všichni snoubenci, kteří přišli na příslušný matriční úřad se žádostí o uzavření sňatku a vyhovovali kritériím výzkumu, tj. oba snoubenci byli českými občany a zároveň byli mladší než 35 let. Celkem bylo shromážděno přes 2 100 dotazníků, z nichž po kontrole úplnosti vyplnění a dodržení výběrových kritérií zůstalo k další analýze 1 966 dotazníků.

Sampling Procedure

Mode of Data Collection

dotazník administrovaný respondentem

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace 1997

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.