Dataset: Postoje k bydlení v ČR 2001

Abstract

Výzkum Postoje k bydlení v ČR, který realizoval tým Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR, je svým způsobem ojedinělý souhrnný výzkum postojů české populace k problematice bydlení. Zkoumá spokojenost českých občanů s jejich bydlením, postoje k finanční dostupnosti bydlení, k černému trhu s byty, k bytové politice státu. Mapuje rovněž dosavadní i předpokládané budoucí „dráhy bydlení“ (stěhování) českých domácností.

Variable Groups

Full Title

Postoje k bydlení v ČR 2001

Identification Number

CSDA00080

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Date of Production

2001

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura Akademie věd České republiky GACAV (grant č. S7028004)
Ministerstvo pro místní rozvoj (grant č. S7028004)

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Postoje k bydlení v ČR 2001 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2006 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00080

List of Keywords

Topic Classification

bydlení

Time Period Covered

Start End Cycle
2001-06 2001-07

Date of Collection

Start End Cycle
2001-06 2001-07

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Populace České republiky starší 18 let

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

STEM

Sampling Procedure

Výběr dotazovaných byl proveden metodou kvótního výběru, přičemž kvóty byly stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativita odpovědí pro celou Českou republiku. Kvótní znaky zahrnovaly: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a částečně právní důvod užívání bytu/domu respondenta.

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor v domácnosti

Weighting

Soubor nebyl vážen

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník k výzkumu

Karty k dotazníku

Technická informace

Related Publications

Tisková zpráva

Ttisková konference se konala 23.10. 2001 v budově AV ČR Národní 3, Praha1.  
Ke stažení na http://seb.soc.cas.cz - Lux M.(ed.), Sunega P., Vajdová Z., Čermák D., Obadalová M. 2002: Bydlení – věc veřejná. Praha: Slon (v tisku). - Lux M. 2002: Spokojenost českých občanů s bydlením. Praha: edice Sociologické texty Sociologického ústavu AV ČR. - Lux M. 2002: Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU. Praha: Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (v tisku). - Sunega P. 2002: Bydlení v ČR – představy a ekonomická realita. in: Mansfeldová Z., Tuček M. (editoři): Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR. - Lux M. 2002: Jaké postoje k bydlení a bytové politice mají lidé žijící v tržním nájemním bydlení? Internetové stránky časopisu Data a Fakta (http://datafakta.soc.cas.cz). - Lux M. 2002: Jak spokojeni jsou čeští občané se svým stávajícím bydlením. Časopis Demografie (v tisku).

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.