Dataset: CSDA Research

Abstract

Datový soubor vznikl v rámci výzkumného projektu "CSDA Research - Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat" financovaného programem Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Šetření nazvané CSDA Research bylo provedeno s úmyslem testovat konkrétní měřící metody (škály a testy) a sloužilo jako zdroj dat pro metodologický výzkum.Cílem metodologického projektu byla analýza validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptace vybraných měřicích nástrojů z mezinárodních výzkumů pro použití v českých šetřeních.  

Výzkum provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a  sběr dat provedla tazatelská síť CVVM.

Variable Groups

Full Title

CSDA Research

Identification Number

CSDA00247

Authoring Entity

Name Affiliation
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav AV ČR v.v.i. Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA realizace výzkumu
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. CVVM sběr dat
Petra Šalamounová Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2017-12

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
MŠMT, EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV realizace výzkumu reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2015060

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Date of Distribution

2019-06-27

Version

První verze dat a metadat

Date: 2019-06-27

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). CSDA Research  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2019 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00247

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2017-10-23 2017-11-12

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

území ČR

Unit of Analysis

jedinec

Universe

obyvatelstvo ČR starší 18 let

Time Method

Cross sectional

Sampling Procedure

Bylo dotázáno 1001 osob reprezentující obyvatelstvo ČR starší 18 let. Kvótními znaky dotázaných byly Kraj (NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk a vzdělání. Zdrojem dat pro kvótní výběr byl Český statistický úřad (Sčítání lidu, domů a bytů 2011)

Mode of Data Collection

Terénního sběru dat se zúčastnilo celkem 245 tazatelů.

Weighting

Soubor vykazuje dobrou úroveň reprezentativity a nebyl vážen.

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Karty

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.