Dataset: Dobrovolnictví 2009

Abstract

Výzkum se zabýval fenoménem dobrovolné práce pro neziskové organizace, zájmové či profesní organizace, charitativní subjekty a další nekomerční sdružení . Výzkumníky zajímalo zejména kolik procent obyvatelstva České republiky se nějakým způsobem zapojuje do dobrovolné práce, tj. neplacené práce sloužící k účelům pomoci lidem, kteří tuto pomoc potřebují (nemocní, staří, chudí, sociálně znevýhodnění atp.) nebo neplacené práce pro zájmovou, profesní či jinou organizaci (např. Junák, Klub filatelistů, politická strana, Sdružení rodičů a přátel školy atp.). Dále bylo zjišťováno, do jaké míry lidé podporují neziskové subjekty finančně, které subjekty podporují dobrovolnou prací, jaké jsou jejich motivace k dobrovolnictví a kterých subjektů jsou členy.

Variable Groups

Full Title

Dobrovolnictví 2009

Identification Number

CSDA00088

Authoring Entity

Name Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, CESES
Pavol Frič (hlavní výzkumník) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, CESES

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, CESES CESES FSV UK

Date of Production

2009

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
MŠMT archivace dat LA09010

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Version

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Centrum pro sociální a ekonomické strategie.Dobrovolnictví 2009 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00088

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

území ČR

Unit of Analysis

jedinec

Universe

obyvatelstvo ČR starší 18 let

Time Method

září, říjen 2009

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.