Dataset: Etnicita 2002

Abstract

Výzkumu uskutečnilo Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze. Výzkum je zaměřen na problematiku národního cítění a také na otázky spolupráce mezi různými národy, etnickými skupinami a lidmi z různých států v rámci České republiky.

Variable Groups

Full Title

Etnicita 2002

Identification Number

CSDA00089

Authoring Entity

Name Affiliation
Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav, Akademie věd ČR SOU

Date of Production

2002

Place of Production

Praha CZ:

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Fakulta humanitních studií Czech Academy of Sciences FHS

Notes

1. verze dat a metadat

Bibliographic Citation

Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity. Etnicita 2002 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI.10.14473/CSDA00089

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2002 2002

Date of Collection

Start End Cycle
2002 2002

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území obcí Brandýs, Jirkov, Dvůr Králové

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

obyvatelstvo Brandýsa, Jirkova a Dvora Králové starší 15 let

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

Sběr dat provedli školení tazatelé agentury POINT  (POINT)

Sampling Procedure

Pseudonáhodný výběr  (náhodná procházka) obyvatel tří obcí (Jirkov, Brandýs n. L., Dvůr Králové). Obce samotné byly vybrány záměrně tak, aby reprezentovaly regiony s různou ekonomickou úrovní a různou měrou mezietnickcýh konfliktů.

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor.

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor v domácnosti

Weighting

Soubor nebyl vážen.

Cleaning Operations

Wildcode checking.

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Related Studies

// Výzkum patří mezi pravidelná výzkumná šetření CVVM. V codeboocích dalších výzkumných šetření této série lze nalézt informace o tématech zkoumaných v jejím rámci.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.