Dataset: Evropský výzkum hodnot - ČR 2008

Abstract

Výzkum je součástí projektu European Value Study. Tento výzkum byl opakováním výzkumů z let 1981 (kterého se ČR neúčastnila), 1990 a 1999.  Základním cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání hodnot a postojů a jejich změn v evropských zemích. Mezi témata obsažená ve výzkumu patří práce, význam života a životní cíle, rodinný život, současné sociální problémy - rozvod, sebevražda, potrat.

Variable Groups

Full Title

Evropský výzkum hodnot - ČR 2008

Alternative Title

EVS 2008

Identification Number

CSDA00086

Authoring Entity

Name Affiliation
Ladislav Rabušic (hlavní výzkumník) Institut sociologických studii MU Brno

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Institut sociologických studii MU Brno Masarykova Univerzita ISS MU
SC&C spol. s r. o., Praha sběr dat

Date of Production

2008-11

Place of Production

Společnost SC&C, Praha

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
GACR 403/08/0999
MŠMT archivace dat LA09010

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Sociologický ústav AV ČR

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Institut sociologických studii MU Brno

Date of Deposit

2010-12

Series Statement

Series Name

European Values Study

Version

Date: 2011

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Evropský výzkum hodnot - ČR 2008 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00086

Holdings Information

Dostupnost A - neomezená přístupnost

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území ČR

Unit of Analysis

Jednotlivec

Universe

Osoby starší 18 let zdržující se na území České republiky bez ohledu na národnost či občanství

počet případů = 1821
počet proměných = 460

Time Method

sběr dat: 5. května až 2. listopadu 2008

Data Collector

SC&C  spol. s r.o.

Sampling Procedure

metoda výběru: Stratifikovaný pravděpodobnostní výběr (1. fáze - výběr lokality podle volebních obvodů, 2. fáze - výběr domácností, 3. fáze - výběr respondenta v domácnosti

Mode of Data Collection

metoda sběru: CAPI standardizované face to face interwiev

Weighting

data byla vážena, proměnná váhy je dostupná v datovém souboru

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Karty

Informace k výzkumu - v angličtině

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.