Dataset: Hodnoty mladých – 2020, výzkum České rady dětí a mládeže

Abstract

Výzkum se věnuje hodnotovým orientacím mladých lidí v České republice. Proběhlo dotazníkové šetření na 1508 českých respondentech ve věku 15-29 let. Pro účely výzkumu byla využita revidovaná škála hodnot podle Shaloma Schwartze. Otázky v dotazníku byly doplněny tématem občanské společnosti, politické participace, prosociálního chování, vlastní účinnosti a etických dilemat. Obdobný výzkum na stejně vymezené populaci proběhl i na Slovensku.

"Volební preference mladých z tohoto výzkumu nejsou výsledkem dlouhodobých výzkumů společnosti KANTAR v oblasti voličských preferencí, předvolebních výzkumů a volebních modelů. Reprezentují tak pouze výsledky specifické pro výzkum projektu Hodnoty mladých."

Variable Groups

Full Title

Hodnoty mladých – 2020, výzkum České rady dětí a mládeže

Identification Number

CSDA00291

Authoring Entity

Name Affiliation
Česká rada dětí a mládeže ČRDM

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Rada mládeže Slovenska RmS zadavatel výzkumu
Česká rada dětí a mládeže ČRDM realizace výzkumu
KANTAR s.r.o. sběr dat
Iveta Krejčí Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2020-07

Place of Production

Česká republika

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Slovenský inštitút mládeže IUVENTA financování výzkumu 2019-1-SK02-KA205-002078
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2015060

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Date of Distribution

2022-01-06

Version

První verze dat a metadat

Date: 2022-01-06

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Česká rada dětí a mládeže. Hodnoty mladých - 2020 - Česká republika, výzkum České rady dětí a mládeže [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2022 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00291

Holdings Information

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

List of Keywords

Topic Classification

Hodnoty a hodnotové orientace mladých

Date of Collection

Start End Cycle
2020-05-28 2020-07-15

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

území ČR

Unit of Analysis

Mladí lidé v ČR, ve věku  15-29 let

Sampling Procedure

kvótní výběr (kvóty: věk, pohlaví, kraj (křížené), vzdělání, velikost sídla.

Jednorázové panelové šetření

Dodatečná kontrola konzistence v odpovědích uvedených na začátku a v průběhu dotazníku, např. dosažené a současné probíhající vzdělání. Kontrola věku vs. volby.

Mode of Data Collection

Dotazník

Weighting

ne

Response Rate

CZ online panel - 24 %

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.