Dataset: Přeshraniční kontakty obyvatel euroregionu Egrensis.

Abstract

Přeshraniční kontakty, vzájemné postoje Čechů a Němců, sociální distance, územní identita, znalost regionu, rozvoj spolupráce a překážky spolupráce.

Variable Groups

Full Title

Přeshraniční kontakty obyvatel euroregionu Egrensis.

Subtitle

Bevölkerungsbefragung in den Grenzräumen Bayerns und Westböhmens.

Identification Number

CSDA00105

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. pracoviště Ústí nad Labem Prof.
Ing. František Zich, DrSc.,  PhDr. Václav Houžvička pracoviště Ústí nad Labem Prof.
Prof. Dr. J. Mayer Univerzita Bayreuth,

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SOÚ AV ČR, v.v.i.

Date of Production

2010-11-19

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Univerzita Bayreuth. Přeshraniční kontakty obyvatel euroregionu Egrensis.  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00105

List of Keywords

Topic Classification

Country

Geographic Coverage

pohraniční okresy ČR česko-německého pohraničí

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Obyvatelstvo pohraničních měst a obcí v rámci německé části euroregionu Egrensis  obyvatelstvo okresu Cheb.

Time Method

cross-sectional

Sampling Procedure

V české části kvótní výběr, kontrolní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost obce (místa bydliště). (Kvótní rozpis okresu Cheb.) V německé části výběr namátkový bez kvótního předpisu.

Major Deviations from the Sample Design

Žádné významné odchylky nebyly identifikovány.

Mode of Data Collection

Face-to face interview.Tazatelské práce na české straně: posluchači ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu a studenti gymnázia. Na německé straně posluchači geografického semináře University Bayreuth.

Weighting

ne

Response Rate

návratnost                      1600/ 952
celkový výběr                   2 x 800
z toho nepoužitelné          29
celkem použito             české 731, německé 221
celkem sebráno             české 731, německé 250
celkem bez odezvy -
odmítnutí             -
nekontaktováno             -
ostatní                         -

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.