Dataset: Rozvoj přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici (1996)

Abstract

Reflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu. - grantový projekt MZV ČR.
Hodnocení změn v pohraničí, překážky rozvoje spolupráce, národní identita obyvatel pohraničí, názory na vstup do nadnárodních struktur, stabilita obyvatelstva, změny v postojích k sudetoněmecké otázce.

Variable Groups

Full Title

Rozvoj přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici (1996)

Identification Number

CSDA00102

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SOÚ AV ČR, v.v.i.

Date of Production

2006-08-30

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo zahraničí ČR MZV ČR

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR).  Rozvoj přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici (1996)  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2006 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00102

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

pohraniční okresy ČR česko-německého pohraničí

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Obyvatelstvo pohraničních okresů ČR česko-německého pohraničí

Time Method

cross-sectional

Sampling Procedure

Kvótní výběr. Kontrolní znaky: počet obyvatel v okrese, pohlaví, vzdělání, věk, velikost obce (místa bydliště). opora výběru: výsledky sčítání lidu.
Celkoý výběr 1000, sebráno 975, použito 961

Mode of Data Collection

Face - to - face interview. Tazatelé studenti a výzkumníci.

Weighting

ano - proměnná "vaha"

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Kódový klíč

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.