Dataset: Rozvoj přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici (ČR, 1999)

Abstract

Závěrečná etapa čtyřletého grantového projektu zkoumajícího trendy postojů obyvatel vůči Německu.
Vztahy mezi ČR a Německem - reflexe sudetoněmecké otázky, hodnocení odsunu, postoje k dekretům prezidenta Beneše. Celostátní reprezentativní šetření.

Variable Groups

Full Title

Rozvoj přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici (ČR, 1999)

Identification Number

CSDA00104

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SOÚ AV ČR, v.v.i.

Date of Production

2006-09-05

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo zahraničí ČR MZV ČR

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR).  Rozvoj přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici (ČR, 1999).  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2006 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00104

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Česko-německé pohraničí

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Obyvatelstvo ČR staší 18 let.

Time Method

Cross-sectional

Sampling Procedure

Kvótní výběr - celostátní representativní výzkum, 1000 dotázaných, základní identifikační znaky: vzdělání, pohlaví, velikost místa bydliště, pracovní aktivita.
Velikost výběru 1000, použito 473

Mode of Data Collection

Face - to - face interview. Tazatelská síť výzkumné agentury Sofres Factum.

Weighting

ne

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.