Dataset: Výzkum názorů obyvatel pohraničí české části česko-německého pohraničí na česko-německé vztahy a proces evropské integrace (1997)

Abstract

Závěr řešení projektu České pohraničí v procesech evropské integrace.
Příprava výzkumu Nositelé vytváření přeshraniční společnosti na česko-německé hranici.
Hodnocení současných česko-německých občanských vztahů a rozvoj občanské společnosti. Změny v hodnocení sociální distance Čechů a Němců. Národní cítění, hodnotová orientace. Součást řešení grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR Reflexe česko-německých vztahů v názorech obyvatel českého pohraničí jako faktor přibližování ČR k euroatlantickým strukturám.

Variable Groups

Full Title

Výzkum názorů obyvatel pohraničí české části česko-německého pohraničí na česko-německé vztahy a proces evropské integrace (1997)

Identification Number

CSDA00103

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SOÚ AV ČR, v.v.i.

Date of Production

2006-08-30

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo zahraničí ČR MZV ČR

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR).  Výzkum názorů obyvatel pohraničí české části česko-německého pohraničí na česko-německé vztahy a proces evropské integrace (1997).  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2006 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00103

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká rpublika  (CZ)

Geographic Coverage

Pohraniční okresy ČR sousedící s Německem.

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Obyvatelstvo pohraničních okresů ČR sousedících s Německem.

Time Method

cross-sectional

Sampling Procedure

Kvótní výběr. Kontrolní znaky: počet obyvatel v okrese, pohlaví, vzdělání, věk, velikost obce (místa bydliště). opora výběru: výsledky sčítání lidu.
Celkoý výběr 1000, sebráno 950, použito 929

Mode of Data Collection

Face - to - face interview. Tazatelská síť výzkumné agentury.

Weighting

ne

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Kódový klíč

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.