Dataset: Změny v myšlení obyvatel české části česko-německého pohraničí (1994)

Abstract

Stabilita obyvatelstva v pohraničí, změny v důsledku rozvoje přeshraničních kontaktů, přeshraniční vztahy. Obraz Němce, postoje, názory na sudetoněmeckou problematiku. Změny sociální pozice a změny sociální situace.

Variable Groups

Full Title

Změny v myšlení obyvatel české části česko-německého pohraničí (1994)

Identification Number

CSDA00101

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR;

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Date of Production

1994

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura České republiky GACR 403/93/1085

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR).  Změny v myšlení obyvatel české části česko-německého pohraničí (1994)  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2006 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00101

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1994-09 1994-10

Date of Collection

Start End Cycle
1994-09 1994-10

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

pohraničí - přesnější vymezení není uvedeno

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

není uvedeno

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

studenti gymnázií a výzkumníci.

Sampling Procedure

není uvedeno

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Weighting

soubor nebyl vážen

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník k výzkumu

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.