Dataset: Sociální spravedlnost 91

Variable Group: Demografické otázky a ostatní

Variables