Dataset: Sociální spravedlnost 91

Abstract

Šetření bylo organizováno jako mezinárodní srovnávací výzkum percepce sociálních nerovností a distributivní spravedlnosti v následujících třinácti zemích : · USA, Japonsko, Západní Německo, Velká Británie a Holandsko · Bulharsko, Československo, Maďarsko, Východní Německo, Polsko, Rusko, Slovinsko, Estonsko. Za bývalé Československo byli členy mezinárodního týmu Petr Matějů (Sociologický ústav ČSAV) a Jan Hartl (STEM). Domácími sponzory byla Grantová agentura ČSAV a STEM, ze zahraničí výzkum finančně podpořili Nationaí Council for Soviet and East European Research (USA) a Nationaí Science Foundation (USA).

Variable Groups

Full Title

Sociální spravedlnost 91

Subtitle

Československo 1991

Identification Number

CSDA00118

Authoring Entity

Name Affiliation
Československá akademie věd (Matějů, Petr); STEM (Hartl, Jan)

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Československá akademie věd SOU

Date of Production

1991

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura Československé akademie věd; STEM GACAV; STEM

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Series Name

Sociální spravedlnost

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR), Středisko empirických výzkumů, s.r.o. (STEM). Sociální spravedlnost 91 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00118

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1991 1991

Date of Collection

Start End Cycle
1991-06-26 1991-07-14

Country

Česká republika a Slovenská republika (Československo)  (CZ)

Geographic Coverage

Území Československa

Geographic Unit

region;

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Populace ČSFR starší 18 let.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

STEM - Středisko empirických výzkumů

Sampling Procedure

Vícestupňový stratifikovaný výběr: Výběr lokality systematicky zvolené podle hustoty populace a přibližně podle bydliště tazatele tazatelské sítě. Náhodný výběr adres respondentů z Centrálního registru obyvatel (CRO).

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor.

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor v domácnosti

Weighting

Soubor nebyl vážen.

Cleaning Operations

Wildcode checking.

Response Rate

82,7

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Krejčí, Jindřich 2000. Sociální spravedlnost.: Československo 1991 pro archiv ISSP [technical information] technická informace obsahuje krátký abstrakt, míru návratnosti, informace o reprezentativitě a některé další informace uvedené v XML DDI codebooku

Karty

Technická informace

Related Studies

// V roce 1995 bylo v rámci projektu Sociální spravedlnost provedeno další výzkumné šetření. Za účelem splnění požadavku srovnatelnosti směřovala metodika k co největší shodě obou výzkumů. Použité dotazníky a další instrumenty byly téměř totožné, a to včetně grafické úpravy a řízení dotazovací situace. Data z tohoto výzkumu jsou v Sociologickém datovém archivu také přítomná.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.