Dataset: Ženy a muži na trhu práce II. - Česká republika 1995

Abstract

Šetření bylo součástí dvou výzkumných projektů - Postavení ženské pracovní síly na trhu práce a mimo něj a Strategie, gender, rodina. Cílem bylo provést reprezentativní šetření pracovních vztahů a postojů zaměstnaných mužů a žen v ekonomicky produktivním věku. Témata: rozdíly v postavení mužů a žen na trhu práce, nerovnost gender v zaměstnání, pracovní orientace, kariéra, pracovní prostředí, práce a rodina. Výzkum navazuje na obdobné šetření z roku 1991. V roce 1994 byla pod stejným názvem provedena sonda, která ale nemá charakter reprezentativního šetření.

Variable Groups

Full Title

Ženy a muži na trhu práce II. - Česká republika 1995

Subtitle

plná verze

Parallel Title

Men and women at labour market II - Czech Republic 1995

Identification Number

CSDA00130

Authoring Entity

Name Affiliation
Tým Gender v sociologii Sociologického ústavu AV ČR.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Česká akademie věd SOU

Date of Production

2010-11-02

Place of Production

Praha CZ:

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Ženy a muži na trhu práce II. - Česká republika 1995 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00130

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1995 1995

Date of Collection

Start End Cycle
1995-10-01 1995-11-30

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Geographic Unit

region

Unit of Analysis

ekonomicky aktivní občan ČR

Universe

Populace ČR starší 18 let.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

FACTUM, s.r.o.  (Sofres-Factum)

Sampling Procedure

Kvótní výběr (kvóty: věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště). Velikost vzorku: 987 (ženy 495, muži 492).

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor.

Type of Research Instrument

Standardizovaný rozhovor

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor v domácnosti

Weighting

Neváženo.

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.