Dataset: Odbory 2003

Abstract

Výzkum odborové organizovanosti českých zaměstnanců. Důvody členství, překážky členství, postoje k odborům a k jejich jednotlivým úrovním z hlediska organizačního uspořádání , testování znalosti odborových institutů a funkcí, důvěra a očekávání spojená s odbory, efektivita odborů na podniku. Data byla pořízena v rámci projektu "Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem", řešeného v programu Moderní společnost a její proměny - MS 5. Data pořídilo CVVM.

Variable Groups

Full Title

Odbory 2003

Identification Number

CSDA00131

Authoring Entity

Name Affiliation
Hála, Jaroslav Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Kroupa, Aleš Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Vašková, Renata Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Hála, Jaroslav Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Kroupa, Aleš Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Vašková, Renata Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. CVVM sběr dat

Date of Production

2007-12-05

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Bibliographic Citation

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Odbory 2003 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2007 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00131

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území ČR

Unit of Analysis

Jednotlivec

Universe

Zaměstnanci ČR

Time Method

Cross - sectional

Sampling Procedure

Kvótní výběr, 1009 respondentů

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor tazatele s respondentem na základě dotazníku

Weighting

Ne

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Related Publications

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

zpráva k projektu 1. díl

Kroupa, A., Hála, J., Vašková, R., Mansfeldová, Z., Šimoník, P.
VÚPSV 2004

Možnosti a bariéry členství v odborech

Vašková, R., Kroupa, A., Hála, J.
In:  Participace a zájmové organizace v České republice.  / Mansfeldová, Z., Kroupa, A., (eds.)

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.