Dataset: Sociální rozdíly a prestiž povolání 1990

Variable Groups

Full Title

Sociální rozdíly a prestiž povolání 1990

Identification Number

CSDA00129

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav (Československá akademie věd)

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
STEM sběr dat

Date of Production

1990-11

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálně-vědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. CSDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Československá akademie věd). Sociální rozdíly a prestiž povolání 1990 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00129

List of Keywords

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.