Dataset: Česká sociologie 1945 - 1969, orální historie

Abstract

Projekt studentů Institutu sociologických studií, FSV UK v Praze "Česká sociologie 1945-1969, orální historie" si klade za cíl vyplnit zásadní mezery, které v dějinách české sociologie napáchal komunistický režim. Sociologie byla jako vědní obor v roce 1948 zakázána, výuka na vysokých školách zrušena. Co se dělo se sociologií, sociology v následujích letech, až do návratu mezi oficiálně uznávané obory v 60.letech, nebylo dosud nikde dostatečně popsáno. Stále chybí i dostatečná reflexe následujícího období, až do zlomových let 1969/70. V rámci projektu jsou kontaktováni pamětníci - sociologové, sociální vědci, pováleční studenti sociologie. Audiovizuálně zaznamenané (částečně standardizované) rozhovory se následně ukládají v datovém archivu SÚ AV ČR, jsou přepisovány, katalogizovány a zpřístupňovány odborné veřejnosti. Jedinečná osobní svědectví, obsahující jinde nezaznamenaná data, jména, důležité informace, tak budou zachována pro další generace. Bílá místa na mapě dějin poválečné české sociologie vyplněna.

Variable Groups

Full Title

Česká sociologie 1945 - 1969, orální historie

Identification Number

M0008

Authoring Entity

Name Affiliation
Mgr. Anna Kopecká Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura Univerzity Karlovy GA UK sponzor

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ČSDA

Country

Česká republika  (ČR)

Geographic Coverage

ČR

Unit of Analysis

jednotlivci

Universe

čeští sociologové

Mode of Data Collection

polostandardizovaný hloubkový rozhovor

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.