Dataset: Alternativní kultura: případ české společnosti 40.-90. let

Abstract

Celý výzkum se soustředí do tří vzájemně provázaných rovin: teoretické (s důrazem na sociologickou analýzu fenoménu alternativní kultury), kulturně-historické (s důrazem na analýzu historických souvislostí jednotlivých sfér alternativní kultury) a dokumentační. Samostatnou součástí projektu je auto/biografický výzkum. Je založen na sbíráním osobních dokumentů a svědectví, jejich zpracování a archivování. Využita je především zkušenost biografické sociologie (včetně "metodologie" kvalitativních analýz a odpovídajícího počítačového softwaru, programu ATLAS/ti).

Variable Groups

Full Title

Alternativní kultura: případ české společnosti 40.-90. let

Identification Number

ALTKUL

Authoring Entity

Name Affiliation
Josef Alan

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Virtuální institut
Asociace Film a Sociologie

Date of Production

2006-08-21

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura České republiky GAČR 403/99/0885

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Country

Česká republika

Geographic Coverage

Česká republika (CZ)

Unit of Analysis

jednotlivci

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.