Dataset: Archivace, digitalizace a analýza kvalitativních sociologických dat z hlediska metodologie a praxe

Abstract

Tento projekt se týká metodologických a praktických problémů archivace a sekundární analýzy kvalitativních dat z výzkumů
v sociálních vědách, zejména v sociologii. Cílem výzkumu je rozvinout a podpořit kulturu tothot způsobu zacházení s kvalitativními daty  
u nás a přispět k rozvoji metodologie této praxe. V rámci výzkumu byly provedeny rozhovory s českými a slovenskými kvalitativními výzkumníky.
Rozhovory jsou zaměřeny na výzkumnou a odbornou profesionální činnost.

Variable Groups

Full Title

Archivace, digitalizace a analýza kvalitativních sociologických dat z hlediska metodologie a praxe

Identification Number

ARDIAN

Authoring Entity

Name Affiliation
Tomáš Bitrich Virtuální institut o.p.s.

Date of Production

2006-10-23

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura České republiky GA ČR 403/02/1525

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, AV ČR SDA

List of Keywords

Country

Česká republika

Unit of Analysis

Jednotlivci

Universe

Výzkumníci a odborníci na kvalitativní výzkum v sociálních vědách

Mode of Data Collection

Kvalitativní interview

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.