Dataset: Práce na dálku

Abstract

Datové soubory obsahují  přepis 14 rozhovorů s muži a ženami, kteří pracují z domova v profesi využívající moderní komunikační technologie.  Respondenti patřili do střední třídy profesionálů, většinou s nadprůměrnými příjmy. Podle povolání je lze zařadit mezi programátory a programátorky, grafiky a grafičky. U některých jejich zaměstnání zasahovalo do více sfér, od prodeje počítačů po vlastnictví vinotéky. Skupina byla různorodá i co se týče právní formy výkonu zaměstnání - od zaměstnanců s běžnou pracovní smlouvou jak na plný, tak na zkrácený úvazek až po respondenty a respondentky, kteří podnikají ve vlastních společnostech s odlišnými právními statusy. Z pohledu jejich bydliště se výzkum omezil převážně na ty, kteří bydlí v Praze a okolí. Tento výzkum byl proveden v rámci projektu "Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti", který je realizován oddělením Gender a sociologie Sociologického ústavu Akademie věd.

Variable Groups

Full Title

Práce na dálku

Identification Number

TELEWORK

Authoring Entity

Name Affiliation
Jana Bierzová Sociologický ústav AV ČR

Date of Production

2006

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV 1J 034/05-DP2

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Mgr. Radka Dudová

Date of Deposit

2006-09-21

List of Keywords

práce na dálku

Country

Česká republika

Unit of Analysis

jednotlivci

Kind of Data

přepis rozhovorů

Data Collector

Jana Bierzová

Availability Status

Soubor dat je poskytován po splnění depozitorem určených podmínek.

Extent of Collection

Kolekce dat obsahuje 14 anonymizovaných přepisů rozhovorů, uložených v datovém fromátu txt.

Number of Files

14

Confidentiality Declaration

Restrictions

- předávající musí potvrdit vydání jím poskytnutých dat  
- předávající musí být informován o jakémkoli zpracování těchto dat a výstupech na nich založených
- jakýkoli výstup založený na práci s těmito daty musí být označen formulací: "vzniklo za podpory projektu Národního programu výzkumu  "Souvislosti    
 proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti", reg. č. 1J034/05-DP2"

Citation Requirement

jakýkoli výstup založený na práci s těmito daty musí být označen formulací: "vzniklo za podpory projektu Národního programu výzkumu  "Souvislosti    
 proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti", reg. č. 1J034/05-DP2"

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.