Dataset: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie

Abstract

Projekt vychází z paradigmatických východisek environmentální gerontologie a jeho cílem je přinést nové poznání o vzájemných souvislostech stáří/stárnutí a prostoru/prostředí. Sledujeme dopad, jaký mají změny v životním prostředí a prostoru na percipovaný well-being osob ve vyšším věku, (vnímané) riziko jejich sociální exkluze a koncept úspěšného stárnutí obecně, přičemž využíváme konceptu gentrifikace jako prizmatu kritického uvažování o vzájemném prolínání různých věkových tříd a jejich habitu v prostorově omezené lokalitě. Využíváme kombinovaný výzkumný design: case studies regenerovaných a gentrifikovaných lokalit, které popisujeme jako životní prostor (pro) seniora doplněné o výstupy z focus groups s rezidenty těchto lokalit ve věku 65 let a více, a o rozhovory s klíčovými osobami dané lokality; dále hloubkové rozhovory se seniory-rezidenty dynamicky měnících se lokalit a konečně survey - reprezentativní šetření v městské populaci ČR starší 65 let, které nám odpoví na obecnější otázky o vztahu životního prostředí/prostoru a zkušenosti stárnutí v současné seniorské populaci.

Variable Groups

Full Title

Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie

Identification Number

N0007

Authoring Entity

Name Affiliation
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. Ústav populačních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura České republiky GA ČR GAP404/10/1555

List of Keywords

Country

ČR

Geographic Coverage

Česká republika

Unit of Analysis

Jednotlivec

Mode of Data Collection

hloubkové kvalitativní rozhovory se seniory-rezidenty/uživateli lokalit

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.