Dataset: Struktura a využití českého internetu v roce 2000

Abstract

Cílem jednoletého výzkumného projektu bylo poskytnout pohled na problematiku rozvoje nových informačních technologií (Internetu) v kontextu českého sociálního, kulturního a ekonomického prostředí v současnosti, nedávné minulosti a s výhledem do budoucnosti. Tento sociologický pohled by měl sloužit jako východisko pro další empirická šetření, dlouhodobý výzkum rozvoje a využití internetových služeb v českém prostředí. Z hlediska použitých metod měl projekt dvě části: kvalitativní (hloubkové expertní rozhovory, metoda nabalování) a kvantitativní (on-line html dotazníkové šetření).

Variable Groups

Full Title

Struktura a využití českého internetu v roce 2000

Identification Number

VINTER

Authoring Entity

Name Affiliation
Eva Pilíková Network Media Service s.r.o.

Date of Production

2006-06-22

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo kultury ČR DM00P05HSP002

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav AV ČR SDA

Country

Česká republika

Universe

experti českého Internetu

Mode of Data Collection

hloubkové expertní rozhovory, metoda nabalování

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.