Dataset: magisterský seminář oboru biografická sociologie na FSV UK

Abstract

V rámci magisterského semináře oboru biografická sociologie na FSV UK musí každý student sebrat a přepsat dva netematické biografické rozhovory. Rozhovory se sbírají od roku 1996. Kolekce sebraných vyprávění slouží především pro pedagogické účely. Každý, kdo do archivu semináře přispěje, získá tak právo využívat ostatní sebrané rozhovory. Část těchto rozhovorů byla poskytnuta do archivu

Variable Groups

Full Title

magisterský seminář oboru biografická sociologie na FSV UK

Identification Number

MGSFSV

Authoring Entity

Name Affiliation
Zdeněk Konopásek

Date of Production

2006-10-02

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Country

Česká republika

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.