Datasett: Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry

Samandrag

Projekt si klade za cíl zmapovat, analyzovat a popsat procesy nastolování a vzájemné provázanosti témat v české veřejnosti a v nastavení tematické agendy tuzemských masových médií. Empirické šetření vychází z teorie konceptu "agenda-setting" při komparaci výsledků analýzy agendy médií a analýzy hierarchie témat reflektovaných veřejností. Cílem projektu je přinést validní data z domácího prostředí, a tím mimo jiné přispět k diskusi o postavení českých médií ve společnosti a jejich případného vlivu na formování veřejného mínění, neboť nedostatek poučené argumentace, vycházející z vědeckého poznání, považují řešitelé za problematický bod veřejné debaty o vztahu mezi veřejností a masovými médii v České republice.

Variabelgrupper

Full tittel

Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry

Undertittel

plná verze

Identifikasjonsnummer

CSDA00145

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Mgr. Vlastimil Nečas Fakulta sociálních věd UK v Praze
Mgr. Markéta Škodová Sociologický ústav AV ČR

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav AV ČR SOU

Produksjonsdato

2014

Produksjonsstad

Praha CZ

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Grantová agentura ČR GAČR IAA700280702
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Česká republika) MŠMT archivace dat LM2010006

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Deponeringsdato

2014

Distribusjonsdato

2014

Versjon

Dato: 2014-10-02

Type: verze 1.

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR), Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2014 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00145

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Populace ČR starší 18 let.

Datatype

Survey data

Tidsmetode

panelové šetření

Utvalsprosedyre

Výběr i následné dotazování bylo provedeno tazateli CVVM. S vybranými osobami, které souhlasily s účastí v panelovém výzkumu, byl vyplněn evidenční list člena panelu a také osobní dotazník se sociodemografickými údaji.  
Výběr byl realizován ve 3 vlnách mezi říjnem 2007 až březen 2008. V první vlně byly náhodně vybrány statistické obvody (800 obvodů) na základě databáze ČSÚ, v nich byl proveden soupis bytů, z něj byl náhodně vybrán byt. Pro výběr konkrétní osoby v domácnosti bylo využito pravidlo posledních narozenin. Díky náročnosti této varianty pravděpodobnostního výběru dosáhla návratnost pouze 24% (190 získaných kontaktů). V druhém kola byla proto náhodnost výběru omezena a v rámci vybraných statistických obvodů byly vybírány lokality v blízkosti bydliště tazatelů při kontrole proporcí jednotlivých regionů i velikosti místa bydliště. V této vlně návratnost dosáhla 54% (331 kontaktů).  
V poslední vlně již byl při dovýběru zbytku respondentů brán ohled na potřebu korigovat demografická zkreslení předchozích vln (došlo např. k omezení věku respondentů, kteří mohli být kontaktováni na 65 let, a větší počet respondentů byl kontaktován v Praze).

Vikitge avvik frå utvalgsdesign

odchylky od struktury populace:
Ochotnější ke spolupráci byly ženy, naopak podreprezentováni byli lidé s nejnižším vzděláním. Odchylky byly korigovány pomocí vážení.

Vekting

váha byla konstruována na základě proměnných region (NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, věk a vzdělání

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Dotazník 1

Dotazník 2

Dotazník 3

Dotazník 4

Dotazník 5

Dotazník 6

Dotazník 7

Dotazník 8

Dotazník 9

Dotazník 10

Dotazník 11

Dotazník 12

Technická informace

Karty

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.