Datasett: Životní a pracovní dráhy

Samandrag

Zejména v posledních dvaceti letech došlo v ČR k zásadním změnám ve formách soukromého (partnerského a rodinného) života. Ty byly předmětem výzkumných šetření, jejichž poznání prohloubíme perspektivou životních drah a jejich hloubkovou analýzou podle skupin. Cílem projektu bude vysvětlení proměn partnerských a rodinných forem a identifikace problémů a jejich příčin v kombinování pracovního a soukromého života v soudobé ČR z hlediska konceptu životních drah. Ten umožní zkoumání soukromého života a jeho kombinování s životem pracovním z hlediska sekvencí, časování a významů životních událostí v biografickém, sociálním a historickém čase. Životní dráhy budeme zkoumat kvantitativně (posloupnost a časování) i kvalitativně (významy) s důrazem na explanaci mezigeneračních diferencí a rozdílů mezi socioekonomicky, demograficky, kulturně a regionálně diferencovanými populacemi.  
Kromě zjišťování sociodemografických údajů a postojových otázek se dotazník soustředil na mapování těchto oblastí: 1) pracovní dráhy 2) rodina původu, odchod od rodičů, založení vlastní domácnosti, návraty do domácnosti rodičů, 3) partnerství (současné i minulá) a preference ohledně uspořádání soukromého života, 4) reprodukční preference a chování, 5) kombinování pracovního a soukromého života, 6) mezigenerační pomoc v rodině

Variabelgrupper

Full tittel

Životní a pracovní dráhy

Identifikasjonsnummer

CSDA00047

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
CVVM Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Sociologický ústav Česká akademie věd SOU

Produksjonsdato

2010

Produksjonsstad

Praha CZ

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Česká republika) MŠMT archivace dat LM2010006
Grantová agentura České republiky GAČR GAP404/10/0021

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Utgjevar

Namn Tilknyting Forkorting
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Versjon

Dato: 2013-12-17

Type: verze 1.

Bibliografiske tilvising

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Životní a pracovní dráhy [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2013 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00047

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
2010 2010

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-10-18 2010-12-31

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Území České republiky

Analyseeining

jednotlivec

Univers

Obyvatelstvo ČR ve věku 25 - 60 let

Datatype

Survey data

Tidsmetode

Cross sectional

Datainnsamlar

CVVM, Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Utvalsprosedyre

Výběr respondentů: Kvótní výběr
Kvótní znaky: Region (NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad (Sčítání lidu, domů a bytů 2001)

Vikitge avvik frå utvalgsdesign

nebyly zjištěny

Type datainnsamling

Standardizovaný dotazník

Type forskingsinstrument

Standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

Osobní rozhovor tazatele s respondentem

Vekting

soubor nebyl vážen

Svarrate

Tazatelé deklarovali, že 5104, které byly kontaktovány a které pravděpodobně odpovídaly kvótním znakům, odmítlo dotazník vyplnit. To by odpovídalo response rate 44% (počet uskutečněných rozhovorů děleno součtem uskutečněných i odmítnutých).

Datasettilgang

Medium online

Stad

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Dotazník - RUZOVY

Dotazník - ZLUTY

Dotazník - ZELENY

Dotazník - MODRY

Karty

Technická informace 1

Technická informace 2

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.