Datasett: Aktér 2009

Variabel Q3: Řekl(a) byste, že v porovnání s dobou před pěti lety jste na tom dnes finančně lépe

Spørsmålstekst

Řekl(a) byste, že v porovnání s dobou před pěti lety jste na tom dnes finančně lépe?

Verdiar Kategoriar N
1 Určitě ano 136
 12,7%
2 Spíše ano 329
 30,8%
3 Spíše ne 369
 34,6%
4 Určitě ne 207
 19,4%
9 Neví 27
 2,5%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1068
Manglande tilfelle 3
Denne variabelen er numerisk

Instruksjonar til intervjuaren

Pokyn: Pro otázky 2 až 7 předložte dotázanému KARTU A!

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.