Datasett: Aktér 2009

Variabel Q29: A jaký máte pocit, že bude vypadat život generace dnešních dětí tak zhruba za dvacet let? Očekáváte, že bude celkově

Spørsmålstekst

A jaký máte pocit, že bude vypadat život generace dnešních dětí tak zhruba za dvacet let? Očekáváte, že bude celkově:

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi spokojený 50
 4,8%
2 Spíše spokojený 536
 51,0%
3 Spíše nespokojený 391
 37,2%
4 Velmi nespokojený 73
 7,0%
Sysmiss 21

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1050
Manglande tilfelle 21
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.