Datasett: Aktér 2009

Variabel Q28: A svůj život v současnosti byste označil(a) jako

Spørsmålstekst

A svůj život v současnosti byste označil(a) jako:

Verdiar Kategoriar N
1 Velmi spokojený 105
 9,9%
2 Spíše spokojený 565
 53,1%
3 Spíše nespokojený 330
 31,0%
4 Velmi nespokojený 64
 6,0%
Sysmiss 7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1064
Manglande tilfelle 7
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.